હવે ટ્રેનિંગ માટે પણ લોન મળશે: વ્યાવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ લોન યોજના (VETLS)

વ્યવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ લોન યોજના (VETLS): વ્યવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ લોન યોજના (VETLS) એ એક સરકારી યોજના છે જેનો હેતુ યુવાનોને વ્યાવસાયિક શિક્ષણ મેળવવામાં મદદ કરવાનો છે.

આ યોજના ભારત સરકાર અને વિવિધ બેંકો દ્વારા સંયુક્તપણે ચલાવવામાં આવે છે.

વ્યાવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ લોન યોજનાના મુખ્ય લાભો

 • નાણાકીય સહાય: VETLS યોજના હેઠળ, વિદ્યાર્થીઓ તેમના શિક્ષણ માટે લોન મેળવી શકે છે. આ લોનનો ઉપયોગ શિક્ષણ ફી, પુસ્તકો, રહેઠાણ અને અન્ય શૈક્ષણિક ખર્ચ માટે કરી શકાય છે.
 • કૌશલ્ય વિકાસ: આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને તેમના પસંદગીના ક્ષેત્રમાં કૌશલ્ય વિકસાવવામાં મદદ કરવાનો છે. VETLS યોજના હેઠળ ઘણા બધા વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો ઉપલબ્ધ છે.
 • રોજગારીની તકો: VETLS યોજના હેઠળ તાલીમ મેળવનારા વિદ્યાર્થીઓને સારી રોજગારી મેળવવાની તકો વધુ હોય છે. કારણ કે આ તાલીમ તેમને ઉદ્યોગો દ્વારા માંગવામાં આવતા કૌશલ્યોથી સજ્જ કરે છે.

વ્યવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ લોન યોજના પાત્રતા

આ યોજનાના લાભો મેળવવા માટેની પાત્રતાના માપદંડ નીચે મુજબ છે.

 1. ઉંમર મર્યાદા : 15 થી 35 વર્ષની વચ્ચેના વિદ્યાર્થીઓ અરજી કરી શકે છે.
 2. શૈક્ષણિક લાયકાત : અરજદારે માન્ય સંસ્થામાંથી વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ લેવો ફરજિયાત છે.
 3. અભ્યાસક્રમની માન્યતા : અભ્યાસક્રમ સરકારી સંસ્થાઓ અથવા માન્ય ખાનગી સંસ્થાઓ દ્વારા માન્ય હોવો જોઈએ.

વ્યવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ લોન: જરૂરી દસ્તાવેજો

 • ઓળખ પુરાવો: આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, મતદાર આઈડી, પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ
 • સરનામાનો પુરાવો: આધાર કાર્ડ, પાસપોર્ટ, વીજળી બિલ, ટેલિફોન બિલ, રેશન કાર્ડ, બેંક સ્ટેટમેન્ટ
 • આવકનો પુરાવો: પગાર સ્લિપ, ITR, બેંક સ્ટેટમેન્ટ, ફોર્મ 16
 • શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્ર: માર્કશીટ, શાળા/કોલેજ પ્રમાણપત્ર
 • પ્રવેશ પ્રમાણપત્ર: માન્ય સંસ્થાનું પ્રવેશ પત્ર
 • કોર્સ માહિતી: અવધિ, ફી, સંસ્થા વિગતો
 • ફોટો: તાજેતરનો પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો
 • બેંક એકાઉન્ટ સ્ટેટમેન્ટ: બેંક પાસબુક/રદ થયેલ ચેક
 • સહ-અરજદારના દસ્તાવેજો (જો હોય તો): ઓળખ, સરનામું, આવક પુરાવા
 • લોન અરજી ફોર્મ: સંપૂર્ણ ભરેલું અને સહી કરેલું

વ્યાવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ લોન યોજના કેવી રીતે લાગુ કરવી

 • તમારી લાયકાત ચકાસો: 10+2 પાસ, ભારતીય નાગરિક, માન્યતા પ્રાપ્ત કોર્સમાં પ્રવેશ.
 • સંસ્થા અને કોર્સ પસંદ કરો.
 • પ્રવેશ મેળવો અને પ્રવેશ પત્ર મેળવો.
 • VETLS લોન આપતી બેંક શોધો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો એકત્રિત કરો (ઓળખ, શિક્ષણ, આવક વગેરે).
 • બેંક ફોર્મ ભરો અને દસ્તાવેજો સાથે જમા કરો.
 • ઇન્ટરવ્યુ અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી.
 • લોન મંજૂરી મળે તો, રકમ તમારા ખાતામાં જમા થશે.
 • અભ્યાસ પૂરો થયા પછી, લોન ચુકવો.

વ્યાવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ લોન યોજના ક્યાંથી મેળવવી

મિત્રો, આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે, તમે કેટલીક સરકારી અને બિન-સરકારી બેંકોની મદદ લઈ શકો છો, જે નીચે દર્શાવેલ છે,

વ્યવસાયિક શિક્ષણ અને તાલીમ લોન યોજના માટેની વિવિધ બેંકોની ગ્રાહક સંભાળની વિગતો નીચેના કોષ્ટકમાં રજૂ કરવામાં આવી છે:

બેંકનું નામ ગ્રાહક સંભાળ નંબર ઈમેલ આઈડી સત્તાવાર વેબસાઇટ લિંક
સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) 1800 11 2211 customercare@sbi.co.in SBI
પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) 1800 180 2222 care@pnb.co.in પીએનબી
બેંક ઓફ બરોડા (BOB) 1800 258 4455 customercare@bankofbaroda.com BOB
ICICI બેંક (ICICI) 1800 200 3344 care@icicibank.com ICICI
HDFC બેંક (HDFC) 1800 22 4060 support@hdfcbank.com એચડીએફસી
એક્સિસ બેંક 1860 419 5555 customer.service@axisbank.com Axis
કેનેરા બેંક (કેનેરા) 1800 425 0018 hocancard@canarabank.com કેનેરા
યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (UBI) 1800 22 2244 customercare@unionbankofindia.com UBI
ઈન્ડિયન બેંક 1800 425 00000 indbank@indianbank.co.in ઈન્ડિયન બેંક
સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા 1800 22 1911 complaint@centralbank.co.in સેન્ટ્રલ બેંક

Leave a Comment