ખાણદાણ સહાય યોજના 2024 પશુ પાલન માટે માટે 50 કિલો ખાણદાણ મળશે.

pashu khandan sahay yojana 2024:ગુજરાત સરકાર દ્વારા રાજ્યના પશુપાલકોને મદદ કરવા માટે “ખાણદાણ સહાય યોજના 2024” શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય દુષ્કાળ જેવી કુદરતી આપત્તિઓથી પ્રભાવિત પશુઓને પોષણ પૂરું પાડવામાં સહાય કરવાનો છે.

ખાણદાણ સહાય યોજના 2024 કોણ અરજી કરી શકે છે:

 1. ગુજરાત રાજ્યના કાયમી રહેવાસી
 2. જેઓ નાના અથવા સીમાંત ખેડૂતો છે (જેમની પાસે 5 હેક્ટરથી ઓછી જમીન છે)
 3. જેમના પાસે ગાય, ભેંસ, બકરી, ઘેટાં કે ઊંટ જેવા પાલતુ પ્રાણીઓ છે
 4. જેઓ દુષ્કાળ, પૂર અથવા અન્ય કુદરતી આપત્તિથી પ્રભાવિત થયા છે

ખાણદાણ સહાય યોજના 2024 જરૂરી દસ્તાવેજો: pashu khandan sahay yojana 2024

 • આધાર કાર્ડ]
 • જમીનના માલિકીના પુરાવાપશુઓના ટીકાકરણનું પ્રમાણપત્ર
 • ગામના પાટકી અથવા તલાટીનો સર્ટિફિકેટ જે ઘટનાની પુષ્ટિ કરે છે
 • અન્ય કોઈપણ દસ્તાવેજ જે યોજનાના અધિકારીઓ દ્વારા માંગવામાં આવે

પશુઓ માટે કેટલ શેડ સહાય યોજના || 18000 સુધી ની સહાય રકમ.

ખાણદાણ સહાય યોજના 2024 લાભ:

 • યોજના હેઠળ, લાભાર્થીઓને દરેક પાલતુ પ્રાણી માટે 50 કિલો સબસિડીયુક્ત ખાણદાણ મળશે.
 • ખાણદાણની કિંમત સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે અને તે સમયાંતરે બદલાઈ શકે છે.
 • લાભાર્થીઓને ખાણદાણ સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવેલા ડિલરો પાસેથી ખરીદવાનું રહેશે.

ખાણદાણ સહાય યોજના 2024 સહાય કેટલી:

 • સહાયની રકમ પાલતુ પ્રાણીઓની સંખ્યા અને ખાણદાણની કિંમતના આધારે બદલાશે.
 • 2024 માં, અંદાજે 50 કિલો ખાણદાણ માટે સબસિડી રૂ. 250 થી રૂ. 300 છે.

ખાણદાણ સહાય યોજના 2024 અરજી કેવી રીતે કરવી:

ખાણદાણ સહાય યોજના માટે અરજી ફોરમ  ગુજરાત પશુપાલન વિભાગની વેબસાઇટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.
ભરેલ ફોરમ  સાથે જરૂરી દસ્તાવેજો જોડીને તમારા નજીકના પશુપાલન ખાતાની કચેરીમાં જમા કરો.
અરજીઓની ચકાસણી પશુપાલન ખાતા દ્વારા કરવામાં આવશે અને લાભકારી યોજનાના લાભ મેળવવા માટે પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થીઓને સૂચિત કરવામાં આવશે.

Leave a Comment