પશુઓ માટે કેટલ શેડ સહાય યોજના || 18000 સુધી ની સહાય રકમ.

ketal shed yojana gujarat 2024

શું તમે તમારા પ્રાણીઓ માટે સલામત અને આરામદાયક આશ્રય પ્રદાન કરવા માગો છો? પ્રાણીઓ માટે યોગ્ય આશ્રયસ્થાન બનાવવું એ તેમની સુખાકારી અને આરોગ્ય માટે નિર્ણાયક છે. આ વ્યાપક માર્ગદર્શિકામાં, અમે પ્રાણીઓ માટે આશ્રયસ્થાનો બનાવવા વિશે તમારે જે જાણવાની જરૂર છે તેની ચર્ચા કરીશું, જેમાં આશ્રયનો હેતુ, પાત્રતાના માપદંડો, કાર્યક્રમના લાભો, ઉપલબ્ધ નાણાકીય સહાય, આશ્રયસ્થાનોની વિશેષ … Read more