કમ્પ્યુટર ઓપરેટર સહિત કુલ 1318 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી જાણો અહીં થી

High Court Data Entry Operator Bharti 2024:કમ્પ્યુટર ઓપરેટર સહિત કુલ 1318 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી જાણો અહીં થી ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહિલા અને પુરૂષ ઉમેદવારો માટે કોમ્પ્યુટર ઓપરેટરની જગ્યા માટે ભરતીની જાહેરાત કરી છે, રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 15 જૂન 2024 પહેલા ઓનલાઈન મોડ દ્વારા હાઈકોર્ટની નોકરી માટે તેમનું અરજી ફોર્મ ભરી શકે છે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ વેકેન્સી 2024 ની જગ્યાઓ માટે અરજી કરતા પહેલા, અધિકૃત વેબસાઈટ પર જાહેરનામું બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, જેની લિંક અમે આ પોસ્ટમાં નીચે આપી છે, જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પગાર વગેરે માહિતી નીચે આપેલ છે આ પોસ્ટમાં થયું.

મહિલા મુદ્રા લોન યોજના: હવે ભારતીય નારી પોતાનો ખુદનો ધંધો જાતે ચાલુ કરી શકશે

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી માટે શૈક્ષણિક લાયકાત High Court Data Entry Operator Bharti 2024

 • ગુજરાત હાઈકોર્ટની ખાલી જગ્યાઓ, ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી માટે અલગ-અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત નક્કી કરવામાં આવી છે.

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી માટે વય મર્યાદા High Court Data Entry Operator Bharti 2024

 • ગુજરાત હાઈકોર્ટની ભરતી હેઠળ, 18 વર્ષથી 35 વર્ષની વચ્ચેના ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી માટે પસંદગી પ્રક્રિયા High Court Data Entry Operator Bharti 2024

 • ગુજરાત હાઇકોર્ટ ભરતી હેઠળ, ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણી લેખિત પરીક્ષા અને વોક-ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.
 • ઉમેદવારોની પસંદગી મુખ્ય લેખિત પરીક્ષા અને દસ્તાવેજ ચકાસણીના આધારે કરવામાં આવશે.
 • વિગતવાર માહિતી માટે કૃપા કરીને સત્તાવાર જાહેરાત જુઓ.

કુંવરબાઈનું મામેરુ યોજના 2024: હવે બધી દીકરીઓને મળશે ₹1,20,000 સહાય

કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી માટે કેવી રીતે અરજી કરવી? High Court Data Entry Operator Bharti 2024

 • સૌ પ્રથમ, ઉમેદવારે ગુજરાત હાઈકોર્ટ માટે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ સબમિટ કરવા માટે અધિકૃત વેબસાઈટ gujarathighcourt.nic.in ની મુલાકાત લેવી પડશે.
 • જલદી તમે ગુજરાત હાઈકોર્ટની સત્તાવાર વેબસાઈટની મુલાકાત લો, તમને અરજી ફોર્મ મળશે, તેના પર ક્લિક કરો.
 • હવે ફોર્મ એક નવા પેજમાં ખુલશે જેમાં વિનંતી કરેલ માહિતી દાખલ કરો.
 • હવે વિભાગ દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો.
 • તમારું અરજીપત્રક સ્વીકારવામાં આવશે અને જો તમે આખરે સફળ થાવ, તો અરજીનું પ્રિન્ટઆઉટ તમારી પાસે રાખો.

કમ્પ્યુટર ઓપરેટર ભરતી  2024 મહત્વની લિંક્સ

 1. અરજી કરવાની શરૂઆતની તારીખ:
 2. અરજી કરવાની શરૂઆતની છેલ્લી તારીખ: 15 જૂન 2024
 3. સત્તાવાર સૂચના:-  ડાઉનલોડ કરો
 4. ઓનલાઈન અરજી કરો:-  અહીં અરજી કરો

Leave a Comment